Käesoleva projekti peamiseks ülesandeks oli Puljong OÜ tehnoloogiliste võimaluste kaardistamine ning nende analüüs lähtuvalt ettevõtte uute toodete omaduste soovist.

  

 Eesti kaubandusvõrgus müüdavaid kastmeid üldiselt vaadeldes on näha, et hetkel on laialdaselt esindatud vaid kindlat tüüpi kastmed, näiteks majoneesil baseeruvad kastmed või tomatikastmed. Kastmete koostisosade loetelud on üldjuhul väga pikad ning clean label tooted praktiliselt puuduvad. Levinud on nii antioksüdantide kui ka säilitusainete kasutamine. Jaekaubanduses leidub rohkelt majoneesi baasil tehtud kastmeid, mis on enamasti müügil jaheletis majoneeside kõrval ning nende säilivuse tagab madal pH-tase, jahelett ning tihti ka lisatud säilitusained. Toatemperatuuril müüdavates kastmetes on säilivuse tagamiseks kasutatud samuti säilitusaineid (nt kaaliumsorbaat, naatriumbensoaat), kuid kindlasti ei saaks neid liigitada clean label toodeteks.

Kokkuvõtlikult võib antud projekti lugeda õnnestunuks, sest selgusid, milliseid tootmistehnoloogiaid ja lisaaineid tuleb eri tüüpi kastmete puhul rakendada, et saavutada soovitud säilivusaeg. Projekti tulemuste läbi on nüüd ettevõttel Puljong OÜ olemas ülevaade, millised oleksid erinevate kastmete eeldatavad säilivusajad hetkel nende tootmisvõimaluste juures. 

 

Projekti toetati 20 000 euroga Euroopa Reginaalarengu Fondist ning sai teoks Euroopa Regionaalarengu, EAS-i, TFTAK-i ja Puljong OÜ koostööl! 

 

Vt projekti lisainfot siit: https://www.eas.ee/teenus/arendusosak/